Karta rowerowa 2023

6 czerwca 2023 uczniowie klas czwartych przystąpili do końcowego egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Jest on zakończeniem rocznej pracy na lekcjach techniki, gdzie program obejmuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wcześniej zdają końcowe testy z przepisów, znaków i skrzyżowań.

W większości czwartoklasiści mają ukończone dziesięć lat, a ten wiek upoważnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drodze publicznej – oczywiście po uzyskaniu karty rowerowej.

Składamy podziękowania  Komendantowi Komendy Powiatowej Policji  w Opolu Lubelskim oraz Funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu.

(Karty rowerowe uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, po wcześniejszym dostarczeniu zdjęć i ewentualnym uzupełnieniu dokumentacji)

Mariusz Zielonka