„Fizyka wszędzie styka”

    21 stycznia 2019 r, uczniowie z klas 1-3 uczęszczający na świetlicę szkolną wzięli udział – w ramach zajęć świetlicowych – w pokazach fizycznych pod hasłem „Fizyka wszędzie styka” przeprowadzonych przez grupę „Zaelektryzowani”. Pokazy były rodzajem przedstawienia zawierającego w sobie elementy wykładu, laboratoriów naukowych z dziedziny fizyki, chemii i przyrody oraz liczne eksperymenty. Brzmi dość poważnie, ale wszystkie treści przedstawiane były przez prowadzących w sposób łatwo przystępny i zabawny. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście eksperymenty, które były nie tylko bardzo efektowne, ale również dostarczyły dzieciom wiedzy na czym polegają, między innymi :

  • zabawy z ciekłym azotem i helem
  • powstawanie fali uderzeniowej przy pomocy wirów pierścieniowych
  • wytwarzanie i właściwości wodoru
  • powstawanie chmury

    Zadaniem uczniów było też rozwiązanie na czas kolorowego testu, który ćwiczył koncentrację i spostrzegawczość.

Był to dla dzieci przyjemnie spędzony czas połączony ze zdobywaniem wiedzy i zabawą.

Jolanta Szczupak

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności oraz Świetlica