mik

Praca z mikroskopem

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

16 listopada 2022 roku w klasie 3a odbyła się lekcja na temat ,,Praca z mikroskopem”. W trakcie lekcji wykorzystano pomoce dydaktyczne z projektu ,,Kompetencje przyszłości”. Uczniowie poznali budowę mikroskopu. W czasie lekcji pracowali w grupach. Prowadzili obserwację mikroskopową  przygotowanych preparatów. Z zaciekawieniem i wielkim zaangażowaniem obejrzeli następujące preparaty: odnóże muchy, skórka z cebuli, dojrzałe drewno, łodygę bawełny. Lekcja była ciekawa i pouczająca.

Barbara Kania

Mikroskopy zakupiono dzięki udziałowi w programie #LaboratoriaPrzyszłości.