Lekcja 2 – Las

Przystępujemy do drugiej lekcji z cyklu „Dzieci uczą Rodziców”. Tym razem temat jest nam wszystkim bardzo bliski. Jest to ekosystem lasu. Na lekcji przybliżone zostaniepojęcie „las”, a także to jak jest zbudowany, Dzieci poznają kilku gatunków zwierząt mieszkających w polskich lasach oraz popularne gatunki drzew. Omówione także zostaną zasady przebywania w środowisku, które jest domem dla wielu gatunków zwierząt.

Najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy, naturalny lub ukształtowany przez człowieka, składający się z organizmów roślinnych i zwierzęcych; charakteryzuje się warstwową budową, w której dominującą rolę odgrywa piętro drzew rosnących w zwarciu; pozostałe warstwy (piętra) to: krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo leśne) oraz mchy i porosty

Mieszkańcy Lasu

Lis pospolity

Znany wszystkim gatunek o rudym futrze, spiczastych uszach i charakterystycznym, długim ogonie, zwanym kitą. Zwierzę w bardzo wielu kulturach i na wielu kontynentach uważane jest za symbol chytrości i przebiegłości. Na lisy można polować.

Sowa (Puchacz)

Jest największą sową w Polsce i jedną z największych na świecie. Ptaka wyróżniają długie „uszy” z piór i charakterystyczny, niski głos godowy „u-hu”, słyszalny nawet z odległości 2-3 km

Jeż

Jeż jest największym ssakiem owadożernym w Polsce. W Polsce występują dwa gatunki jeży: jeż wschodni, którego spotkać można na terenie niemal całej Polski, oraz jeż Europejski lub zachodni. Potrafi zaskoczyć jako długodystansowy wędrowiec, który od czasu do czasu pozwala sobie na odrobinę szaleństwa. I wcale nie nosi jabłek na grzbiecie.

Jan Brzechwa – “Jeż”

Idzie jeż, idzie jeż,

Może ciebie pokłuć też!

Pyta wróbel: “Panie jeżu,

Co to pan ma na kołnierzu?”

“Mam ja igły, ostre igły,

Bo mnie wróble nie ostrzygły!”

Idzie jeż, idzie jeż,

Może ciebie pokłuć też!

Zoczył jeża młody szczygieł:

“Po co panu tyle igieł?”

“Mam ja igły, ostre igły,

Żeby kłuć niegrzeczne szczygły!”

Sroka też ma kłopot świeży:

“Po co pan się tak najeżył?”

“Mam ja igły, ostre igły,

Będę z igieł robił widły!”

Wzięła sroka nogi za pas:

“Tyle wideł! Taki zapas!”

W dziesięć chwil już była na wsi:

“Ludzie moi najłaskawsi,

Otwierajcie drzwi sosnowe,

Dostaniecie widły nowe!”

Ryś

Długość ciała rysia dochodzi do 1,5 m, waga do 20 kg. Ryś jest u nas bardzo rzadko występującym gatunkiem. Rysie świetnie się czują w dużych kompleksach leśnych, ale nie gardzą też bliskością osad ludzkich. Prowadzi bardzo skryty tryb życia. Jest aktywny w ciągu nocy, w dzień natomiast śpi. W ciągu doby może wędrować nawet na odległość 20 km.

Bóbr

Bobry prowadzą ziemno – wodny tryb życia. Bobry są wyłącznie roślinożerne. Żywią się korą, liśćmi, roślinami przybrzeżnymi. Najbardziej znaną cechą bobrów jest umiejętność budowy tam na rzekach i strumieniach. Świetnie nurkują i potrafią przebywać pod wodą ponad 10 minut.

Niedźwiedź

Największy drapieżnik lądowy w Polsce. Może osiągać nawet 2,5 m długości, a ciężar jego ciała przekracza 300 kg. Mimo dużych rozmiarów, na krótkich odcinkach niedźwiedź może biec z prędkością nawet 65 km/h. Potrafi też pływać i wspinać się wysoko w górach.  Jest wszystkożerny, ale najczęściej zjada rośliny.

Sarna

Sarna jest najmniejszym przedstawicielem tzw. zwierzyny płowej, to jest zwierzyny, której letnia rudo-brązowa sierść zimą płowieje i staje się szara. Sarnę łatwo jest spotkać w lesie, ponieważ jest to gatunek wśród zwierzyny płowej najliczniejszy i dużo mniej płochliwy niż np. jeleń. Zwierzęta lubią też przebywać na polach.

Zadania dla dzieci

Na uczniów czekają do wykonania cztery zadania o różnym poziomie trudności. Dodatkowe zadanie jest zamieszczone na jednym ze slajdów prezentacji „Magiczny Las”.

Lekcja 2- Magiczny Las (zadania do wykonania)

Lekcja 2 – Magiczny Las (prezentacja multimedialna)

Dzieci na zajęciach ruchowych nauczyły się rozpoznawania trzech drzew iglastych: sosny, jodły i świerka. Bawiły się także naśladując poznane podczas lekcji zwierzęta leśne: bobra, niedźwiedzia, sowę, lisa i wiewiórkę.