Zapewniamy:

 • doświadczoną kadrę pedagogiczną ciągle doskonalącą swoje umiejętności;
 • pomoc specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie: integracji sensorycznej, Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii Ręki, terapii i edukacji dzieci oraz młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • zajęcia terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – już od 3 roku życia;
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci i uczniów;
 • zajęcia sportowe pozalekcyjne (ogólnorozwojowe);
 • bogaty „kalendarz uroczystości”, m.in. różnorodne uroczystości szkolne i klasowe, środowiskowe, przedstawienia teatralne, spotkania integracyjne, koncerty, wycieczki;
 • różnorodne agendy szkolne umożliwiające uczniom realizowanie się w aktywności społecznej i organizacyjnej;
 • projekty edukacyjne;
 • dodatkowo w oddziałach przedszkolnych oferujemy zajęcia sportowe „Drużyna Kangura” a w klasach I-III naukę pływania;

Zapewniamy także:

 • całodzienną opiekę pielęgniarską i dyżury stomatologa szkolnego;
 • przyjazną i bezpieczną atmosferę;
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Posiadamy:

 • bogatą, nowoczesną bazę dydaktyczną ( tablice interaktywne, dywan multimedialny, projektory, sale komputerowe, pomoce dydaktyczne);
 • kompleks boisk sportowych z miasteczkiem ruchu drogowego i przyjaznym placem zabaw dla najmłodszych dzieci.
 • świetlicę czynną od 6.30 do 16.30 z podziałem na grupy wiekowe;
 • bibliotekę szkolną czynną od godziny 7.00 do 16.30, posiadającą bardzo bogaty księgozbiór i centrum multimedialne.
 • stołówkę szkoloną oferującą zdrowe, smaczne i urozmaicone obiady w rozsądnych cenach

Proszę kliknąć w tytuł, aby otworzyć lub pobrać dokument w formacie PDF

(wszystkie dokumenty można też pobrać w Sekretariacie SP nr 1)

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego oraz harmonogram rekrutacji


REKRUTACJA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Deklaracja kontynuowania – OP

Oświadczenie do wniosku OP 2020-2021

Wniosek o przyjęcie do OP 2020-2021

Załącznik nr 3 Oświadczenia


REKRUTACJA – SZKOŁA PODSTAWOWA

OŚWIADCZENIE – SP – 2020 – 2021

Wniosek SP. 2020 – 2021

Załącznik nr 3 Oświadczenia

Zgłoszenie SP. 2020-2021