Prosimy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w dniach 17 -24 kwietnia do godz. 1500 w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie przypominamy rodzicom/prawnym opiekunom dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, iż termin pisemnego oświadczenia minął 12 kwietnia 2019r. Tych z państwa, którzy nie złożyli tego oświadczenia prosimy o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.


Proszę kliknąć w tytuł, aby otworzyć lub pobrać dokument w formacie PDF

(wszystkie dokumenty można też pobrać w Sekretariacie SP nr 1)


REKRUTACJA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Harmonogram rekrutacji 2019 OP

Deklaracja kontynuowania – OP

Oświadczenie do wniosku OP 2019-2020

Wniosek o przyjęcie do OP 2019-2020


REKRUTACJA – SZKOŁA PODSTAWOWA

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019 SP

OŚWIADCZENIE – SP – 2019 – 2020

Wniosek SP. 2019 – 2020

Załącznik nr 3 Oświadczenia

Zgłoszenie SP. 2019-2020