swietlica dwa

Zapisy do ŚWIETLICY

Zapisy do świetlicy (ZMIANY)

Szanowni Rodzice!

W związku z tym, że do 30 sierpnia 2020 r. obowiązują wytyczne związane z Covid-19, zapisy dzieci do świetlicy będą miały następujący przebieg:

  1. Dzieci:
  • z klas 0 i przedszkola
  • nowoprzyjęte do szkoły
  • zapisane do szkoły ale dotychczas nie uczęszczające do świetlicy

powinny być zgłoszone do 25 sierpnia 2020 r w formie pisemnej. Karta przyjęcia do świetlicy oraz trzy oświadczenia RODO, znajdują się na Internetowej stronie szkoły. Należy je wypełnić i wrzucić do skrzynki znajdującej się w wejściu do szkoły.

  1. Uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do świetlicy, w chwili obecnej nie muszą ponownie składać dokumentów.
  2. Karty, które wypełnione były w roku szkolnym 2019/2020 będą nadal ważne w przypadku, gdy nie ma w nich zmian. Jeśli uległy zmianie jakieś dane – prosimy o zaktualizowanie do 18 września 2020 r.

 

Zapisy uczniów do ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim

trwają do 25 sierpnia 2020 r.

Karta przyjęcia ucznia do świetlicy oraz właściwe klauzule RODO znajdują się

na stronie Internetowej szkoły (kliknij w nazwę dokumentu aby pobrać)

Wypełnione karty należy składać w skrzynce przy wejściu do szkoły.

PROSIMY o terminowe zapisanie dziecka.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Świetlica, Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne. Znajduje się również w panelu OGŁOSZENIA.