alchemik grafika

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

10 marca 2020 roku uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim po raz kolejny  brali udział w X edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Chemicznego ”Alchemik”.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i  Uniwersytetem Warszawskim.

Szkolny Organizator Konkursu oraz uczestnicy  o wynikach  konkursu zostali poinformowani w maju.

Oto wyniki:

Bardzo dobry wynik uzyskała:   Maria Jackowska

 Dyplomy wyróżnienia otrzymali:   Mikołaj Pruchniak, Krystian Pietraszek, Emilia Chudzicka, Bartosz Puk, Sebastian Kuś, Karolina Kozieł, Diana Januszek

Dyplomy uznania otrzymali:  Maja Stasiak i Jan Plis.

Organizator ufundował dla Marii Jackowskiej nagrodę książkową i dyplom  za uzyskanie  bardzo dobrego  wyniku, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy wyróżnienia i uznania. Zostaną one przesłane do szkoły w najbliższym czasie.

Wszystkim uczestnikom konkursu – Gratuluję. Mam nadzieję, że wyniki uzyskane przez nich stanowią  zachętę do dalszego  rozwoju zainteresowań chemicznych  w szkołach ponadpodstawowych.

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Gawlik

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Osiągnięcia