Ministerstwo Klimatu zaprasza na warsztaty on-line

„Dzień Ziemi” w Ministerstwie Klimatu

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie www.dzienziemiwmk.pl za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów.

Jak wziąć udział w warsztatach?
22 kwietnia o godz. 11:40 kliknij w link www.dzienziemiwmk.pl Na tej stronie znajdzie się też instrukcja, jak zalogować się do czatu, aby móc zadawać pytania.

Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” to inicjatywa Fundacji BOŚ. Składa się z dwóch konkursów: badawczego i filmowego. Ideą konkursu jest promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia znajomości tej tematyki, jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Artykuł o warsztatach na tej stronie

https://www.gov.pl/web/klimat/dzien-ziemi-w-ministerstwie-klimatu