Makuszyński

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO – PATRONA SZKOŁY”

Z okazji zbliżającego się w maju Święta Patrona Szkoły, biblioteka szkolna organizuje konkurs na prezentację multimedialną pt. ,,Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego – Patrona naszej szkoły”.
CELE KONKURSU:
– zdobywanie, utrwalenie i  popularyzacja wiedzy o Patronie szkoły,
– kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji,
-wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

SZCZEGÓŁY KONKURSU:
1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 6-8 naszej szkoły.
3.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej  pt. ,,Życie
i twórczość Kornela Makuszyńskiego – Patrona naszej szkoły”- zawierającej
od 15 do 25 slajdów .
4.Czas trwania konkursu do 15 maja 2021r.
5.Podpisane prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres  biblioteka@sp1opolelub.pl w czasie trwania konkursu (najpóźniej do 15 maja).
6. W pracach konkursowych ocenie będzie podlegać:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– dbałość o poprawność językową tekstu oraz o walory edukacyjne i popularyzacyjne,
– pomysłowość i atrakcyjność,
– samodzielność wykonania,
– estetyka pracy,
– ogólny wyraz artystyczny.
7. Komisja wybierze 3 najciekawsze prezentacje, które zostaną nagrodzone.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 maja 2021, zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach oraz o terminie wręczenia nagród. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU