Konkurs „Echa Konstytucji 3 MAJA w moim regionie”

W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Ta rocznica skłoniła Panią Beatę Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego do zorganizowania, wspólnie z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk, konkursu poświęconego temu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie””. Celem głównym konkursu jest w szczególności uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice (na przykład: rysunek, collage, grafika komputerowa, pastele, linoryt) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 9 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się do końca maja 2021 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

DOKUMENTY KONKURSOWE – kliknij w nazwę, aby otworzyć, pobrać lub wydrukować.

Regulamin Konkursu Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Uwaga. DOKUMENTY KONKURSOWE w formacie PDF można wypełniać – edytować w programie Adobe Acrobat Reader DC wykorzystując funkcję WYPEŁNIJ i PODPISZ. Oczywiście można czytelnie wypełnić długopisem po wcześniejszym wydrukowaniu.

Program Adobe Reader można pobrać TUTAJ – instalujemy wersję bezpłatną , nie PRO.