Kalendarium

Rok szkolny 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020
Ferie zimowe – 4 stycznia – 17 stycznia 2021
Zakończenie I semestru – 31 stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
Egzamin ósmoklasisty:
– język polski –25 maja 2021
– matematyka –26 maja 2021
– język obcy nowożytny –27 maja 2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021

Zebrania Rodziców:

  • 8,9,10 września 2020
  • 17 listopada, 18 listopada, 19 listopada 2020 r. g. 16.30 i 17.30
  • Zebrania po I półroczu – 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego 2021 (on-line, godziny w oddzielnym komunikacie)
  • 13 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia 2021 r. g. 16.30 i 17.30

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 15 października 2020
  • 16 października 2020
  • 12 listopada 2020
  • 13 listopada 2020
  • 27  maja   2021
  • 04 czerwca 2021