Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

W dniu 23 listopada 2023 r. miały miejsce wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.

Poprzedzająca wybory, przygotowana i przeprowadzona kampania wyborcza w szkole pod nadzorem Obwodowej Komisji Wyborczej w składzie: Łucja Freda, Szymon Korgol, Dionizy Pawłowski, Daria Pietroń, Amelia Sarna i Oliwia Trafidło oraz ich opiekuna Anny Podgajnej, była cennym doświadczeniem dla samych młodzieżowych radnych, jak i ich szkolnych rówieśników. Zachęciła uczniów do zastanowienia się nad wyborem „młodzieżowych liderów”.

W dniu wyborów uczniowie mogli samodzielnie jak dorośli obywatele dokonać wyboru swoich przedstawicieli, spośród kandydatów: Kacper Konopa, Wiktor Strawa, Diana Kot, Wojciech Piasecki, Aleksander Statrsev, Franciszek Mikita, Magdalena Porębska, Bartłomiej Czajka. Kandydaci z największą liczbą głosów: Kacper Konopa, Wiktor Strawa, Diana Kot będą ich reprezentantami w strukturach Młodzieżowej Rady Gminy, dzięki możliwości bezpośredniego przedstawiania swoich postulatów przed lokalną władzą.

Działalność Młodzieżowej Rady Gminy jest jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi oraz systematycznego zaangażowania ich w życie swojej społeczności. Jest też doskonałą lekcją lokalnego patriotyzmu i podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Aktywność Młodzieżowej Rady Gminy z pewnością przynosi korzyści całej społeczności. Dzięki jej działalności interesy młodzieży są lepiej reprezentowane, a potrzeby ludzi młodych lepiej zaspokajane.